ul. K. S. Wyszyńskiego 10 lok 8

15-888 Białystok

tel. 690 466 590ul. Armii Krajowej 35

19-300 Ełk

tel. 690 466 590Szosa Zambrowska 102 lok.5 

18-400 Łomża 

tel. 690 466 590